פוסטים

זרועה הארוכה של החקלאות

3.0 טון לגובה 4.5 מטרים; תכירו את המאניטו MLT 840 החדש – מעמיס שתוכנן למשימות חקלאיות, בעצה אחת עם חקלאים. הצליח להם?