פוסטים

,

6-8 להבים מתהפכת חדשה מ'קוהן'

היצרנית הצרפתייה משיקה תוספת להיצע המחרשות שלה, לכלים עד 300 כ"ס