פוסטים

,

מכבש עורמת עגולה משופר של קוהן

במהדורה החדשה טופלו כמעט כל הרכיבים והמערכות במטרה להציע מהירות עבודה גבוהה באופן משמעותי