פוסטים

JCB – צמד טלסקופיים חדש

שני הדגמים החדשים מוצעים הן לעבודות צמ"ה והן למשימות חקלאיות