פוסטים

,

גודייר מפתחת צמיגים עמידי תקרים לרכב כבד

יצרן הצמיגים הענק הודיע על תחילת ניסויים למערכת ניפוח עצמי המבוססת על מערכות דומות בצמיגי מכוניות פרטיות