פוסטים

פרטים ראשונים: ה-Fortis, הבינוני-כבד הבא של סאמה

בסאמה משחררים פרטים ראשונים ותמונה מלאה יחידה עד כה של ה-Fortis, הטרקטור שיחליף בהדרגה את דגמי ה-Iron בליין היצרן האיטלקי