פוסטים

טרקטור למטעים ולכרמים סאמה Frutteto CVT S
,

סאמה למטעים עם גיר רציף

יותר משנה לאחר שהושקו הטרקטורים למטעים ולכרמים של דויץ-פאהר עם גיר רציף, מושקת הסדרה-האחות בכתום, תחת המותג SAME