פוסטים

, , , ,

המנועים החזקים בחקלאות

MAN הגרמנייה חושפת פרטים ראשונים של מנועי העתיד שלה, המיועדים לשרת בסקטור החקלאי