פוסטים

,

מכשירי תנועה נפרדים מיונדאי

בחברה החליטו להתמקד ביבוא מוצרי קונצרן הצמ"ה הסיני ליגונג המייצר בין השאר מלגזות, יעים אופניים ומעמיסים המתאימים גם לחקלאות