פוסטים

קומביין ניו הולנד FR780
, , , ,

עוד מידע מניו הולנד

הקומביינים לתחמיץ של ניו הולנד יוצעו מעתה עם מערכות מידע וניתוח שתעברנה בזמן אמת מגוון מידע חיוני על הירק הקצור