פוסטים

,

הפוך על הפוך

מומחית כלי רכב מיוחדים מגרמניה מסבה טרקטור חקלאי גדול לשעטנז עם קבינה מסתובבת לעבודות בכיוון הנסיעה ההפוך. למה זה טוב?