פוסטים

, ,

לחסוך כל גרגר

רעיון פשוט להפליא חוסך 50 עד 300 גרם זרעים לדונם בעת עבודת קציר התבואה