פוסטים

קלאאס: יורש לאלוף העולם

ה'לקסיון 780' החדש של קלאאס הגרמנייה מתיימר להציע ביצועים טובים מקודמו, אלוף עולם מכהן