פוסטים

לנדיני סדרה 5D
, , ,

Avant ולנדיני: חשיפות מקומיות

שתי יבואניות מיכון וציוד חקלאי החליטו לחשוף ציוד חדש דווקא בתערוכה שעסקה בתוצרת חקלאית טרייה; על הטרקטורים שהוצגו בתערוכת אגרו משוב