פוסטים

מעמיס אופני חשמלי Avant e5
, ,

עוד חשמל מפינלנד (וידאו)

אוואנט טכנו הפינית מתחילה בשיווק המעמיס הכל-חשמלי שלה עם הבטחה להרחבת ההיצע החשמלי עד לסוף שנה זו