פוסטים

,

תחנת בקרה ומדידה היישר מהשטח – לסלולארי

אגרולן החלה בייבוא ה-D2 מאוסטריה: תחנה אוטומטית לבקרה ומדידה בשידור נתונים לאינטרנט