פוסטים

,

לצבוע את הריסוס

רסס כחול? גאוני או לא? מה שיכול להיראות כגימיק נחמד מגלה פוטנציאל מעניין של יעילות ונוחות בעבודה