פוסטים

Energreen ILF S1500
, ,

מקצוען כיסוח התעלות הראשון בארץ

לראשונה מוצעת בארץ מכונה ייעודית ומקצועית למשימות כיסוח, ריסוק וגיזום צידי דרכים, דפנות תעלות, מאגרי מים, נחלים וכיו"ב. הוזמנו להדגמה