פוסטים

STW SymonE
, ,

חקלאות חשמלית

חברה גרמנית משיקה פלטפורמה ניסיונית של רכב חקלאי רב שימושי חשמלי, המיועד להפעיל ציוד סטנדרטי כמו גם חשמלי בחקלאות