פוסטים

, ,

בפיתוח: רובוט לכרמים

מתוכנן לבצע משימות ניתור, בדיקה ומעקב סביב לשעון, במקום כוח עבודה אנושי יקר וזמן רב כפי שנדרשים כיום לביצוע משימות אלו