פוסטים

קלאאס אקסיון 900 Terra Trac
,

הקלאאס על זחלים

פרטים ראשונים אודות הטרקטור הגדול של קלאאס – האקסיון 900 – שמקבל גרסת זחלים מעניינת