פוסטים

,

ריענון השורות בקובוטה

בקרוב יוחל בשיווק שתי סדרות טרקטורים חדשות של קובוטה – M5 ו-M6 – שתחלפנה סדרות עכשוויות בהיצע – Mו-M-X. הנה פרטים ראשונים