פוסטים

,

צמיג מיוחד למרססים

טרלבורג מאמינה שהשוק גדול וחשוב מספיק להציע בו גומי שהותאם במיוחד לשרת מרססי 'סלף'