פוסטים

מעמיס לרפתות Schäffer 6680 Z
, ,

מעמיס לרפתות משפר

מומחית המעמיסים לחקלאות הגרמנייה עומדת להשיק שופל חדש לשימוש חקלאי. הנה הפרטים הראשונים