פוסטים

Schäffer 2345 T
, ,

קומפקטי חדש לרפתות

שפר הגרמנייה מציעה מעמיס חדש לשימוש חקלאי – קומפקטי, חלש וזול ביחס להיצע המוכר