פוסטים

מעמיס טלסקופי קראמר KT447
, ,

טלסקופיים חקלאים מ-Kramer

לא פחות מעשרה מעמיסים טלסקופיים מוצעים על ידי קראמר עבור המגזר החקלאי. היה עיקר הפרטים