פוסטים

קומפקטיים חדשים לפארזין

יצרנית המעמיסים האיטלקייה משיקה באגריטכניקה 2013 סדרת מעמיסים טלסקופיים חדשה – במיוחד למשימות חקלאיות