פוסטים

, ,

דויץ-פאהר יוצאת מתחום הטלסקופיים

מותג המיכון החקלאי הגרמני-בבעלות-איטלקייה יתמקד מעתה בטרקטורים ובקומביינים בלבד. כנסו לפרטים