פוסטים

,

JCB – דור חדש של מעמיסים

המעמיסים האופניים 426 ו-436 מוחלפים ב-427 ו-437 בהתאמה. הכל שופר וצריכת הדלק צומצמה, מבטיחים הבריטים