פוסטים

מעמיס לרפתות Avant 520
,

בקרוב: רפתן קומפקטי וחשמלי מפינלנד

Avant Tecno תחשוף בקרוב מעמיס קומפקטי ונושא כלים חדש על טהרת ההינע החשמלי. הנה הפרטים שכבר ידועים