פוסטים

מכבשי קש חדשים למסי פרגוסון

החדשות מקנזס: מכבש קש עורמת ריבועית חדש לחבילות קטנות ועדכון סדרת MF 2200 של מכבשי קש עורמת עגולה