פוסטים

מלגזות קראון: לא רק לרצפה מפולסת

דגמי מלגזות קראון ESi 4000 ו- ETi 4000החדשים מיועדים לתפקד (גם) כאשר המצע אינו מפולס כמראה