פוסטים

1936 John Deere Model AN
,

ירידה במכירות ציוד חקלאי בעולם

בכל השווקים נרשמה השנה ירידה – אם לא צניחה – במכירות הציוד והמיכון החקלאי. אירופה ממשיכה להיות השוק הגדול והחשוב בעולם