פוסטים

,

קייס ניו הולנד בעלייה

הקונצרן האמריקאי-בי"ל שבשליטת פיאט-איטליה מדווח על עלייה במחזור המכירות וברווחים