פוסטים

מכבש חציר Vermeer ZR5
,

בדרך: מכבש חציר 'סלף' (וידאו)

Vermeer האמריקאית חושפת אב טיפוס של מכבש חבילות חציר וקש עצמאי ('סלף') שייכנס לייצור במהלך 2019