פוסטים

,

מכבש עורמת עגולה משופר של קוהן

במהדורה החדשה טופלו כמעט כל הרכיבים והמערכות במטרה להציע מהירות עבודה גבוהה באופן משמעותי

מכבשי קש חדשים למסי פרגוסון

החדשות מקנזס: מכבש קש עורמת ריבועית חדש לחבילות קטנות ועדכון סדרת MF 2200 של מכבשי קש עורמת עגולה