פוסטים

מזרעה Grimme Matrix 1800
,

מזרעות חדשות מ-Grimme

שתי מזרעות מכאניות חדשות המאפשרות התאמות נוחות למגוון סוגי זריעה מוצעות כדגמי 2016. הנה הפרטים