פוסטים

מושבי גראמר עוברים ידיים

חברת מ.נ. מערכות לתחבורה ולתעשייה בע"מ קיבלה לידיה את זיכיון ייבוא מושבי Grammer הגרמניים. הנה הפרטים