פוסטים

מגרפה מתקפלת מתוצרת Agrati
,

'מגרפת הפלא' בארץ

ה'פלא' הוא ביכולת מגרפת העלים הייחודית הזו להתקפל, ובכך לחסוך התכופפויות לצורך פינוי ואיסוף העלים. הנה הפרטים