פוסטים

התרנגולת לשירות הבנייה?

חברה מארה"ב תחל בייצור סדרתי של לוחות על בסיס ...נוצות. האם תהפוך פסולת ללא תכלית למכרה זהב?