פוסטים

טרקטור Amkador 5300
, ,

השרירן מבלרוס

Amkador 5300 הוא טרקטור םירקי חדש מבלרוס, המייצג את המילה האחרונה בתחום בגוש הסובייטי לשעבר. האם יש לו סיכוי להצליח גם במערב?