פוסטים

,

שקיפות בתדלוק

מיכלי הדלק הניידים של Emiliana serbatoi האיטלקייה מוצעים מעתה גם מפלסטיק שקוף למחצה ומסנן המפריד מים מסולר