פוסטים

חשמל בשטח מקוהלר

ה-PRO12.3 EFI הופך עם השקתו לפסגת היצע הגנראטורים הניידים של היצרנית; בין השאר מתגאה במנוע עם הזרקה אלקטרונית