פוסטים

,

טלסקופיים חדשים מ-Merlo

יגיעו לארץ: מרלו TF33.9 ו-TF35.7 תוכננו בראש ובראשונה לשרת במשימות חקלאיות. רלוונטי גם עבור השוק הישראלי