פוסטים

פיקוח חלב ישראלי

חברה ישראלית – מידעטק טכנולוגיות מידע בע"מ – התקינה לראשונה מערכות פיקוח ובקרה מתקדמות ברפת אמריקאית