פוסטים

, , ,

כדור בדולח חקלאי

רובוט ייחודי פרי פיתוח מדענים מספרד ינוע בשדות העתיד ככדור, בעודו בוחן ומטפל בצומח בזמן אמת