פוסטים

בקייס משפרים קומביינים

סדרה Axial-Flow 30 מוחלפת על ידי סדרה Axial-Flow 40 עם תוספות בהספק, בביצועים ובטכנולוגיה