פוסטים

קלאאס: קומביינים "עממיים" ל-2014

הטוקאנו 420 והלקסיון 740 החדשים יוצעו בשנה הקרובה כגרסאות בסיס חדשות בהיצע הקומביינים הנרחב של היצרנית הגרמנייה