פוסטים

פנד Katana יוצא לשטח

לאחר השקה ראשונה ב-2011, מכירות מוגבלות בגרמניה, קצת בצרפת ובאיטליה – בפנד משחררים לכלל שוק את קומביין התחמיץ הכה-מצופה