פוסטים

עדיף זחלים, טוענים בקנדה

סוקי-טראק הקנדית משיקה את המילה האחרונה בתחום הזחלים החלופיים לטרקטור אופני; ה- S-TECH 800 מותאמים לכלים עד 300 כ"ס